Image1\
rajz03.jpg
 

 

Az intézmény bemutatása

 

Az intézményünk feladata sokoldalú, többcélú: gyógypedagógiai oktatási-nevelési intézmény, középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek alapfokú iskolai oktatására 1-8.évfolyam,  kollégiumi ellátására, , valamint súlyosan halmozottan sérült gyermekek nappali fejlesztésére és gondozására szolgál. Ezenkívül szakszolgálati feladatokat is ellát, logopédia, gyógytorna és utazótanári rendszert működtet az integráltan nevelkedő középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek részére.

Az  iskola és a kollégium a Friss utcában (1098. Bp. Friss u. 2) a IX. kerület zöldövezeti részében található.
Az intézményünkbe történő felvétel lehetőségét – a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ szakvéleménye határozza meg.

Iskolánk épülete szép, modern, jól felszerelt. Nagy kerttel, sportpályával és játékra alkalmas udvarral rendelkezik. Intézményünkben az egész napos foglalkoztatásokhoz, a gyermekek testi-lelki fejlesztésének a legjobban megfelelő, korszerűen kialakított és felszerelt helyiségek vannak.

A kollégium az iskola épületében lett kialakítva, 7 szép, korszerű, világos hálóval működik, amelyben otthonos elhelyezést biztosítunk  kollégista tanulóink részére.


Célunk, hogy hatékony fejlesztéssel, neveléssel és oktatással a tanulóinkat eljuttatni a lehetőségeik felső határáig.