Image1\
rajz02.jpg
 

 

Délutáni foglalkozások a diákotthonban:

 

Délután a diákotthoni foglalkozások keretében gyógypedagógus szakemberek foglalkoznak diákjainkkal. Szervezett szabadidő, önkiszolgálás, készségfejlesztés, mozgás és játék foglalkozásokat tartanak.

A délutáni foglalkozások keretében a projektpedagógia egy sajátos változatát is felhasználjuk. A projektoktatás bevezetése lehetőséget ad a tehetséges tanulóink és a felzárkóztatásra szoruló tanulóink közös ismeretszerzésére, fejlesztésére. Minden tanulási egység elsajátítására alkalmas, mindig célirányos, a tanulók érdeklődésére, aktív tevékenységére épít. A személyiségfejlesztés hatékony eszköze, hiszen az együttműködésre épít és kreativitást fejleszt. Biztosítja az ismeretek, jártasságok, szokások elsajátítását indirekt úton.  A projektek egy egész tanéven keresztül olyan tartalmi munkát jelentenek, amiben nagyon sok fejlesztési, nevelési és tanulási folyamat van. A tanév során két kiválasztott témában 9-10 hetes időtartamban zajlik –a délutáni foglalkozási kereteken belül. 

Minden kedden 2. osztálytól kezdve külső programokon vesznek részt a csoportok, melyet havonta terveznek meg a pedagógusok.

Minden szerdán „Kívánságszerda” keretében a gyermekek érdeklődési körüknek          megfelelően saját maguknak választhatnak elfoglaltságot a következő tevékenységek közül:

 •      „Kiskukta”
 •      „Mocorgó”
 •      „Ügyes kezek” kézműves foglalkozás
 •      „De jó játék ez gyerekek!” népi játékok
 •       Sportjátékok
 •       Barkácsolás

 

di.oh1      di.oh2

 

 

Szakkörök a diákotthonban:

 

 •     Művészetterápia:
 •     „Rögtönzés Színház” szakkör
 •      Kézimunka szakkör
 •     Barkács szakkör
 •     Sportszakkör

rogt1     kosar2

 

 

Reggel, este a diákotthonban:


A napi foglalkozásokon kívüli időben (reggel, este) szakképzett gyermekfelügyelők gondoskodnak a gyerekekről. Nagy feladat hárul az oktató – nevelő munkát segítő gyermekfelügyelőkre, hiszen a reggeli és esti feladatokat többnyire ők látják el. Az ő feladatuk a ruhagondozás mellett a tisztálkodási, higiénés és más egyéb szokások, szabályok egy részének kialakítása, betartatása.